Ochrona Danych Osobowych GIODO

giodo-001Ochrona Danych Osobowych GIODO

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem, każdy kto przetwarza dane osobowe ma obowiązek zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Sposób ochrony oraz pełną dokumentację regulują zapisy ustawy oraz rozporządzenia.

Dokumenty, które otrzymuje klient zawierają ustawę o ochronie danych osobowych wraz z omówieniem oraz pełną dokumentacją, którą należy wdrożyć w firmie.

Na dokumentację składają się:
- „Polityka bezpieczeństwa” wraz z załącznikami
- „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”.
Dokumenty niniejsze należy dostosować do własnego przedsiębiorstwa oraz wdrożyć wszelkie związane z nimi procedury. Pamiętać należy, że tylko poprawnie sporządzona przez Państwa dokumentacja oraz przestrzeganie jej zapisów daje Państwu gwarancję poprawności wdrożenia.

Ustawodawca narzucił, aby każdy przedsiębiorca, przetwarzając dane osobowe spełnił określone w ustawie wytyczne.
Będąc przedsiębiorcą należy mieć świadomość, że w przypadku zatrudnienia pracowników, posiadania sklepu internetowego czy przetwarzania danych osobowych w programie księgowym, mamy do czynienia ze zbiorem danych osobowych oraz ich przetwarzaniem.
Rozgraniczyć tu należy:
-obowiązek dostosowania dokumentacji w firmie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz
- konieczność rejestracji zbioru do GIODO.
Zajmujemy się przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania tychże danych w przedsiębiorstwie, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.