Szkolenie BHP dla osób pracujących na wysokości

wysokosc_100Szkolenie BHP dla osób pracujących na wysokości

Szkolenie ma na celu poprawę stanu BHP. Utrwala wiedzę na temat obowiązków, jakie należy spełnić przy wykonywaniu prac na wysokości, jak i metod ochrony przed upadkiem z wysokości, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), a w przypadku prowadzenia robót budowlanych, przedstawiono je w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materiał zawarty w szkoleniu zawiera wiedzę dotyczącą umiejętności odpowiedniego zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości, Program szkolenia zawiera również wiedzę z zakresu pozwalającego na codzienne dokonywanie przeglądów technicznych sprzętu chroniącego pracownika przed upadkiem z wysokości, jak również pozwalającą na poprawna i bezpieczną organizacje stanowisk pracy na wysokości.